YSTAD GRUSTERMINAL

Asfalt, betong, schakt, orena massor, jord och kompost. Det är några av alla de material som går att lämna in på Grusterminalen i Ystad. På plats finner man Joakim Olsson, terminalchef och maskinist, som ansvarar för anläggningen och möter dig som kund.

Hos oss lämnas allt som inte kan lämnas på den reguljära återvinningscentralen. Vi tar emot stora lass som inte får lämnas på tippen och det är både företag som lämnar flera ton eller privatpersoner som lämnar lite mindre. Vi tar sedan hand om det på bästa sätt och ser till att så mycket som möjligt går att återvinna.

Joakim, som har arbetat på Grusterminalen på Södra Koboltsvägen i Ystad i drygt ett år, har full koll på anordningen och ansvarar även över snöröjningen i Ystadområdet.

Det är ett varierande jobb och jag rör mig utomhus mycket under dagarna, vilket jag trivs med, berättar Joakim. Vi är alltid två på anläggningen eftersom jag även åker ut på akututryckningar ibland och då krävs det att någon är kvar på plats vid Grusterminalen för att möta våra kunder.

Ystad Grusterminal ingår i Nemi Syd som även sköter vinterrenhållning i stora delar av södra Skåne samt erbjuder anläggningsarbete, sophantering, trädgårdsskötsel, renhållning och transport.

Jag trivs väldigt bra på mitt jobb. Jag träffar många människor och trivs med mina uppgifter. När en kund kommer in och lämnar av sitt lass vill de ofta även köpa grus eller sten med sig tillbaka för att använda vid anläggningsarbeten och då kan de göra det här med en gång. Vi har de vanligaste grus- och stensorterna som vi säljer vilket underlättar för kunden eftersom denne kan göra allt på ett och samma ställe. Vi samarbetar även med Trädgårdstjänst på andra sidan gatan där kunden kan köpa finare stenar för markläggning.

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

VÅRA KUNDER

Vi arbetar med flera olika typer av projekt och kunder. Exempel på kunder är:

 • Akea
 • Green Landscaping
 • Hörby kommun
 • HSB
 • Landwork
 • Malmö Stad
 • MVB
 • Peab
 • Riksbyggen

 • Simrishamns kommun

 • Svalövs kommun

 • Svensk markservice

 • Sydschakt

 • Tomelilla kommun

 • Ystad kommun

MALMÖ: Nemi Syd AB, Husievägen 19, 212 33 Malmö. Tel. 040-91 21 10 Email: info@nemisyd.se

YSTAD: Nemi Syd AB, Södra Koboltgatan 10, 271 39, YSTAD. Tel. 0411-171 00 Email: info@nemisyd.se